4 Ocak 2016

Türkiyede en iyi bazalt

Türkiyede en iyi bazalt Bazistanbul tarafından İstanbulda pazarlanıyor. Türkiye’nin tek MTA raporlu; bazalt ham olarak gerek rezerv açısından gerekse bazaltın kimyevi ve fiziki özellikleri 1931 yılında yapılan jeolojik araştirmalar sonucunda dünya bazaltları arasında Norveç ve Hindistan ile aynı niteliklere sahip. Türkiyede en iyi bazalt teminini gerçekleştiren Bazistanbul, ürünü AB standartlarında çok çeşitli yüzey çalışmalarıyla sunan sektörün çınarı bir devle iş ortaklığının temellerini attı. Özellikle Istanbul’da temini oldukça zor bazı ölçülerde aradığınız bazaltı artık rahatlıkla bulabileceksiniz.

Gabro familyasının en bazik ve önemli bir taşı olup rengi siyah, homojen, yoğun ve ağır, dokusu mikrolitili veya bazen camsıdır. Bileşiminde şekilsiz maddelerle lâbrador ve anortit gibi bazik feldispatlar, ojit mikrolitleri, manyetit ve olivin habbeleri ve bazen de hornblent ve ilmenit bulunur. Lâbrador ve ojitin bazen büyük billur halinde bulunduğu da bilinmektedir. Bazaltın siyah renkli ve ağır olması manyetitten ileri gelir; hatta manyetiti fazla olan bazaltlar genellikle magnetizma özeliğini gösterirler . Olivin , bazaltlarda yuvarlak yeşil tanecikler halinde bulunur ki taşın siyah yüzü üzerinde bunlar göz ile de ayırt edilebilir. Her bazaltta az çok olivin bulunur. Bazı bazaltlarda bu mineralin % 50 oranında bulunduğu da bilinmektedir. Mikroskopla olivin tanecikleri içinde çatlaklar ve pikotit enklüsyonları görülür. Hornblente ekseriya büyücek billurlar halinde yoğun bazaltlardan ziyade bazalt tüfleri içinde rastlanır, içinde fazla miktarda ve büyük düzgün billurlar halinde ojit bulunan bazaltlara büyük ojit billurlu bazalt denir. Trabzon’un batısında Akçaabat ile Vakfıkebir kazaları arasında bu çeşit bazaltlar vardır.Bazı bazaltlarda jasp ve kalseduvan toprakları, zeolit ve kalsit mandelistaynları görülmektedir.

Bazalt;
◦Cam-seramikte ve mineral tabanlı yalıtım sistemlerinde kullanılmaktadır
◦BAZALT taşı ısı depolama yöntemi ile ev ısıtmada pratik ve ekonomik yöntem olarak tercih edilmektedir. Isı depolama veriminin yüksek oluşu bunda ön plandadır.
◦BAZALT ‘tan elde edilen taş yünü ise her türlü gemi ve denizde inşa edilen diğer yapıların döşeme ve duvar yalıtımında, yüksek sıcaklığa olan mukavemeti nedeniyle yangın kapılarında, kazan ve kazan dairesinde, klima ekipman ve kanallarında, baca ve baca gazı kanallarında tank ve depolarında, duvar modüllerinde ve tavan izolasyonunda kullanılmaktadır.

Genel
About bazistanbul